Groenblauwe schoolpleinen

IVN Natuureducatie

In deze video wordt nut en noodzaak van groenblauwe schoolpleinen verteld via het verhaal van kinderen, ouders en leerkrachten.

In opdracht van IVN Natuureducatie.

Ook een ├ęcht
verhaal laten maken?